Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 45*

doorflooten. De Burgers, verdagt geworden , lceden zeer veel in dit beleg. De Bezetting ontwapende hun, en dwong ze, aan 't herllellen der Vestingwerken te arbeiden : ondertusfchen gingen de Soldaaten in de huizen eeten, drinken, en alles uitvoe ren, wat hun balddaadigheid in den zin gaf. Naa den dood van Don Jan , en het derven van hoop of ontzet, daadigde de lang verweerde Stad. Doch de Bezetting, door Rennenberg , van wege de Staaten , daar gelaaten, maakte het zo fchendig met hel knevelen der Burgeren , dat ze te rug ontboodei wierd. Burgervaandels, onder dan Eed van de Al gemeene Staaten Maande, regtte men in beiden d

Steden op (*).

Farnkze vergoedde dit verlies, door deStadifc mond en de Sloten te Weerd en Karpen te bèmagt gen. Hij zogt, bovenal, de Waaien , reeds gene gen, om in 's Konings gehoorzaamheid te treeden te winnen. De Gewesten van Artois, Henegouwe en Douai begonnen te Atrecht eene bijzondere Ve bintenis te fluiten, waar bij zij zich verbonden , c Gendfche Ferééniging , den Roomfchen Godsdienst 's Konings Gehoorzaamheid en de Gendfche Bevred ging te zullen handhaaven , als mede den Geloof, vrede te weeren (t> Vit Verbond der Waaien herkomMig uit de Gendfche balddaadigheid , vcroo

zaaktc

(*) R. Fresinga Mentor, bl. 65. 234- Hooft, II. I bl. 611 euz.

(f) Boa, XIII. B. bl. 78. Hooft, II.D. W. 617K3

Philips de II. vat Spanje.

I

Voord eelen, door Fakneze

. behaald, 't Ver-

» bond der

h ll ■■

*579-

e 1

» »

Sluiten