Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 4&"5

k den felven borgers ende Inwoenders by de gene„ raliteyt Logijs gek verftreckt fal worden , gelyck „ tot noch In hollandt gebruykt es,

„ 8. Ende ten eynde men tallen tyden fal moegen „ gealïïsteert wefen van d' Inwoenders van de Lan2 den, Sullen dTngefetenen van elcke van defz ge„ vnieerde Prouincien, fteden ende platten Landen binnen den tyd van een maendt naer date van defz „ ten langsten gamotrfïert ende opgefchreuen worden te weten die gheene die fyn tusfchen achttien „ ende 'tzeftienge Jaeren om die hoelfden endetgei, tal van dien geweten fynde, daer naer ter eerfter f, tfamenkomfte van defz bontgenoten vorder geor„ doneert te worden als tot die meefte befcherminge Z, en verfeeckerheydt van defz gevnieerde Landen be„ vonden fal worden te dienen.

„ 9. Item en falmen geen accoerdt van beftant ofl „ Peys maecken noch oorloge aanveerden , noch e11 nyge Impoften ofte contributie Inftellen die gene„ raliteyt van defz verbande aengaende, dan met ge" meen aduys ende confent vande voorsz ProuinZ cien , maer In andere faecken tbeleet van desz " confederatie, endetghene dat daervan dependeert Z en vuyt volgen fal, aengaende, Sal men hem regulieren naer 't ghene geadvifeert en gefloten fal " worden by de meefte ftemmen van de Prouincien In desz verbonde begrepen, d:e gecolligeert fuf Z, len worden , fulcx als men tot noch toe ln de ge neraliteyt van de Staten heeft gebruyckt, ende di by prouifle tot dat anders fal worden geordon L a neet

Philips de II. van Spanje.

t

Sluiten