Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'484

GESCHIEDENIS

Philips de II. van

Spanje.

Pe Ver

bintenis te Atree ht dwarsboomt de UtrechtfchcUnie.Welen vallenden Koning toe.

gadering der Staaten Generaal, naderhand in 's Granvenhaage vastgeücld (*).

Gelijk de Verbintenis der Misnoegden, te Atrecht geflooten , ten drijfveer ftrekte van het voortzetten der Unie te Utrecht, zo was deeze ook, in vervolg, een groote hinderpaal ter overdwarsfing van de oogmerken der Bondgehouten. De Algemeene Staaten deeden teelvuldige vergeeffche poogingen , om de Misnoegden te vrede te ftellen, en aan hunne zijde overteh'aalen (f). Doch de naijver der Hoofden tegen den Prins van Oranje , en de zugt des Volks voor den Roomfchen Godsdienst, deeden hun tot Parma overhellen, die hun de gunlligfte Voorwaarden aanboodt. De Heeren vonden zich ingenomen door zijne gemeenzaam- en vrieiidtijkheid. Zijn bevallig dansfen op zeker feest (zo veel kan eene kleinigheid afdoen! ) behaagde veelen dermaate, dat zij het onvoeglijk keurden, zulk een Man te beftnjden. Valentin de Pardieu , Heer van la Motte, Steevoogd van Grevelingen, hadt de Waaien bewoogen, om zich tot 's Konings Partij te voegen. Naa het bemagtigen van Maastricht, gingen de Walfche Gewesten daar toe over, behalven de Steden Doornik , Kamerijk, Falenchin en Bouchain, volgens Verdragpunten, welker voornaamsten inhielden „ debevesti-

ging van den Gendfchen Frede, der Brusfelfche Fer-

,, ééni-

(*) P. Paulus Ferkl. der Unie, I. D. bl. 35. III. D. bl. 15 enz.

(t; Bor, XIII. B.bl.93 enz.

Sluiten