Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deh NEDERLANDEN. 487

dier Stad, in tijds genoegzaame verfterking daar in te bezorgen. De geheele bezetting beftondt uit drieduizend man. De Inwoonders en de Boeren des omgelegen lands , ter Stad ingeviugt, maakten met eikanderen vierduizend man uit. Melchiok yan Zwartsenburg voerde het opperbevel, en hadt veel diensts vanSeeastiaan Tappin, een Fransenman, en een Spanjaard , Macana. Zij toonder wonderen van beleid en dapperheid. Meermaals zagen wij de Nedertandfche Vrouwen Heldinnen hier doen ze zich weder, zo zeer als immer, in da manlijk licht op. Het bresfchieten en ftormloopen 'twelk bijkans geen einde hadt, werdt tuetonbezwee ken moed afgeweerd. Voorflagen van daadigen voi den geen gehoor. Hoop op ontzet fterkte het hati Kling, kogel, pest en andere fmettende kwaaie hadden het getal der Bezettelingen tot op de hel gedund. De aanvoer van versch volk des Vijanc' matte deeze onafgelosten af, die als op den VW woonden, ter greepe hun voedzel namen , en in c wapenen vernagtten. Uitgewaakt en afgefloofc ' werden zij overrompeld: en eene algemeene befte ming maakte een einde aan een viermaandig bele De inrukkende Soldaat vondt kloeken wederftam en offerde alles aan zijne woede op, Mannen, Vro wen en Kinderen. Een groot getal der Inwoonder fprong, uit vertwijfeldheid, in den ftroom, waar zommige Moeders, eerst haare Kinderen, endaar zichzelven wierpen, om de moorddaadige hand < Krijgsmans te ontwijken. Schaars vierhonderd B M 5 Se

Philips de II. van Spanje.

1

tl h s il e »

r-

V.

1,

u-

l\\

in

3? les ïrrs,

Sluiten