Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEa NEDERLANDEN. 4*9

ging te doen gelukken. OthoHendrik, Grarfvan

Keizers Afgezanten, Carel van Arragon , Hei t van Terra Ncra, bi] die des Konings van Spanie en Ph-lips van Cnoi , Hertog, van Aarfchot was aan 't hoofd van der Staaten Gemagtigden D laatstgemelden begeerden , „ voor dk Gewest,

voorregt van Braband, om zijnen Heer te moger " verlaaten, wanneer hij 's Lands Vrijheden ver " brak: als mede, dat de Godsdienst in den tegen l woordigen fiaat zon blijven , en Matthias _d Landvoogdij behouden; eindelijk, dat, naa zy aflterven, niemand daar toe bevorderd zou wo l Z dan met bewilliging der Staaten." De Hoo

denderRegeeringe, die zich tot deezen Pa.shand alleeen geneegen betoond hadden, inhoope,omee afval der Waaien te voorkomen, en, door een d ftand de overwinnende wapenen van Farneze fuiken, vreesden meer voor eene Bevrediging di dezelve wenschten: en Belden dus Voorwaarde, die zij wisten, dat niet zouden worden aan genome De Spaanfchen verwierpen ze ook wijd en ven Men twistte lang. Eindelijk (telden de ketzerfch een nieuw plan van verzoening voor , 't we k m. ten voordeele van de Staatfchen fcheen , dan Verdragpunten , door de Spaanfche» ontworp De Staatfchen, bedugt voor de wispelturigheid Volks, 't geen hier en daar mompelde , dat de de tusfchen de wederzijdfche Afgezanten reeds troffen was; doch dat de baat- en ftaatzugtvan z

Philip»

ïiull.van

Spanje.

i

e a

f:1n

:e n

i» n.

e. tn

:er de :n. Jes regeamigen

Sluiten