Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 49*

ia de Landvoogdije; op de vrije Godsdienstoefening der Lutherfchen en Hervormden, met toezegging, van , omtrent de Roomfchen , infchiklijkheid te gebruiken. Volgens een heimlijk Berigtfchrift, mogten zij , omtrent eenige punten , iets toegeeven; maar , ten opzigte van 't geen den Godsdienst betrof, niets laaten vallen (*). Zij vertoonden deezen openlijken en laatften last aan den Graave van Zwart zenburg; doch de Hertog van Terranova wilde, naa het vertrek der meefte Keizerfchen , niet langei handelen, en begaf zich, kort daaröp, m Bon (f), Ingevolge van een heimlijk Berigtfchrift , hem ge geeven , 't welk hij alleen aau den Prins van Farme, mogt vertoonen, was 'er ook geen vrugt van meei handelens te wagten: 't zelve verdient, om den toe leg der Spaanfchen te kennen, hier vermeld te wor den. Zijne Majelteit van Spanje erkende bij 't zei ve den Keizer voor Middelaar , onder beding , ca het Roomsch Geloof en 's Konings Gehoorzaamhei onverkort bleeven, en de Aardshertog niet bevestig wierde in de Landvoogdij. Terranova mogt, de noods, de Gendfche Bevrediging, zonder uitzonde ring, aanneemen: dewijl zulke Verbonden van ze ve vervallen zouden, als de gehoorzaamheid aan de Koning ttegts Hand gegreepen hadt. Hij mogt de: gelijks bewilligen in de Vergadering der Alge-meer Staaten, door Don Jan beloofd, fchoon zijne Maj

ftë

(*) 15or , XIII- B. bl. 143. (f) Zie aldaar, bl. I2i>.

Philips de II- vau Spanje.

' Heimlijke last van Terranova.

t /

i

s

n e it

Sluiten