Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 5°S

niettegenftaande dat van denzelven en zijne Aanhangers niets anders dan alle tyranny en bederf, uiterfte ruïne , wreedheid , verraad en difndentie „ ftaat te wagten, ook tegen alle Tracïaaten van Vrede, „ dat, derhalven, den naam van denzelven Koning eenmaal mogte worden verhaten , en de Landen „ van Holland en Zeeland, mitsgaders de andere " veréénigde Landen, zich ontdaan van den Eed, hulde en gehoorzaamheid, die zij den Koning ge" zwooren hadden." De Prins deedt hierop , als Eerfte Edele , zijne meening in deezervoege verklaaren, „ dat hij zich hieldt aan 't geen bij de Ge„ neraliteit van de Staaten, voorzekeren tijd, voorZ genomen en genoegzaam is befloten geweest, „ naamlijk, dat, in gevalle de Koning, binnen der , tijd van zes weeken, deeze Nederlanden niet ftel „ de in goede ruste en vrede , afdoende al het geei tegen de Privilegiën en welvaaren derzelven wa " ondernomen, dat alsdan de Staaten van dezelv Landen daar in zodanig zouden voorzien , als z tot verzekerdheid , ruste en welvaaren van de Lande, en de Ingezetenen van dien , zouden ooi declen te behooren." Zeeland hadt nog geen har genoeg tot deezen ftap. Op de handeling met de Hertog van Anjou luidt hetbefluit derllegeeringev;

Goes, „ üat ziï nie£ van meenillg waren > van Je ' , bediende aan zijne Majefteit tefcheiden, voord '„' men verzekerd zij, dat de Hertog zal kunnen u werken, of doen uitwerken , zulke Voorwaard N 5.

Philips de Ih Tan Spanje.

i t

j 1

s n n )-

at t-

:n :n

Sluiten