Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips df.11. van Spanje.

Vcrande ring in't Heil] uien der

Zeeuwfcfte

Stapten.

i i

]

1

j

1 i

50* GESCHIEDENIS

en Artijkelen, waar op hij zou mogen worden aan. 33 genomen (*)."

Onder de Staaten van Zeeland was een allergevaarlijkst gefchil gereezen , 't welk het afdoen aller Landszaaken ftremde, te weeten, over het Regt van Stemmen ter Vergaderinge. Oudtijds beftonden de Staaten van Zeeland uit drie Hemmen , de Geestlijklieid , de Adel, en de vijf groote Steden , Middelburg , Zierkzee, Reimerswaale , Goes en Tholen.

Reimerswaale, door den Oorlog tot die laagte

gebragt, dat het geen vermogen meer hadt , om ter Staatsvergaderinge aftevaardigen, bleven 'ernog vier goede Steden over, maar de Prins hadt , gelijk wij voorheen vermeldden (f), uit aanmerking van de ge, trouwheid van Flisftngen en Fetre , deeze Steden iene welverdiende pluars in de Staaten bezorgd : en jo lang dit Gewest nog verdeeld was, hadden de Jteden hoofd voor hoofd geltemd : thans wilde men iet op den ouden voet brengen. Men heeft Oranje le fcfiuld deezer verandering alleen willen op den ïalze fchuiven, als hadt hij, tot vermeerdering zijns ;ezags, de Stemmen op Drie willen bepaalen, waar 'an de eerlte hem zou toekomen (§). Dan het chijnt, dat de Steden Vüsfingen en Feere ruim zo -eej fchuids hadden. De Prins , in den jaare

MDLXX1X,

(*) Hij?, der Satisfaóïie van Goes, bl. 78.

(f) Zie dit Tafereel, het vorige nuk, op 't einde.

(§J 't Leeven van Willem den I. III. D. bl. ayo,

Sluiten