Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5°5

MDLXXIX , verzogt , hier op uitfpraak te doen , meldt geen woord van eenigen eisch , door hem op naam van den Eerften Edelen gedaan ; doch adeen, dat 'er gefchil gereezen was tusfchen de Steden MddeIbufg, Zierkzee, Goes en Tholen , ter eenre , en de Steden Vliegen en Feere ter andere zijde: waar bij de eerften vorderden , dat men befiuiten moest bij meerderheid van ftemmen : en de anderen , dat men dit met drie ftemmen te doen hadt. Dit gefchil willende befiisfen , verklaart hij , dat men , geduurende den Oorlog, zou ftemmen bij meerderheid, beginnende van den Eerften Edelen, en volgende de Steden bij orde; maar dat men naa den Oorlog we der, als van ouds, zou befiuiten met drie ftemmen

Ondertusfchen is deeze uitfpraak, bij voorraa,

gegeeven, door de onvoorziene langduurigheid vai den Oorlog zodanig geworteld, dat ze als een Grond wet van Staat geworden is , en tot heden wordt g« volgd (*).

De Nederlandfche onlusten trokken toen de aar da»t van Eurya. Geene gebeurtenis fcheen gewn tiger , dan de bevrediging der F/aalfche Gewestt 'met den Koning. Men dagt in 't algemeen, dat de ze den afval van alle de andere Landfchappen ni zich zou fleepen (f> De Franfchen, toen ten tij. meer vrijheids dan tegenwoordig in hunne fpotu

nij.

Hift. der Satisf. van Goes, bl. loo. (f; Strada, Dec. II• Lib. I.

Philips dë U- van Spanje.

I

1 -

- Aarrige

klugt ; in ' Parijs n gefpeeld.

ia le t:n

Sluiten