Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips dk U.van Spanje,

1

\ 1

f ■ C k n IV m tr ft; li' (fi he vc K<

Ne-

5o5 GESCHIEDENIS

nijen gebruikende, fpeelden eene zinnebeeldige klugt Men vertoonde, te Parijs, op 't tooneel, eeneveV' te Koe , door Koning Philips aan een zeer dun touwtje vastgehouden : wanneer dit brak , was de rlertog van Parma altoos gereed , om het weder te moopen. De Leden van den Staat zaten op den rug 'an 't Beest, hielden hetzelve bij de hoornen , en 'erzogten hulp, om het te konnen tegenhouden. De Iertog van Anjou fchoot toe, en vatte het bij den aart, doch met meer drifts, dan men van eenen, ie enkel te hulp komt , zou verwagten. Hertog :asimir en de Prins van Oranje zogten elk van een int te trekken. De Koningin van £/;^Wfcheen j de eene , dan de andere Partij te begunstigen, [aar, op een gegeeven teken des Hertogs van Par<i, fprong het Dier, eensflag», overeinde, en ont3k zich aan de hand des geenen , die het bij den tart hieldt, wierp de opzittenden af, fchoppende Casimir en Orarje : en, dewijl deeze laatste kwijls zijne poogingen hervatte , dreigde de Koe m met de hoornen, en ftiet zijn melkemmer omrre, waarop zij, met één fprong , in handen des mings kwam.

Sluiten