Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEE, NEDERLANDEN. 5°7

Negende Tijdperk.

Afval des Graavén van Rennenberg. Ban. over den Prins van Oranje uitfefprooken. Zijne verdeediging.— Bevelfchriften tegen de Roomsch-Catholijken. — Plegtige afzwee-

ridg van Philips. '# ^»»«««* <*«

, j, Anjou. — Opregting van den Algemenen Landraad. — Friefche Onlusten. Staat van den Godsdienst.

De aanvang des jaars MDLXXX, opmerkelijk wegens'het afbreeken der Vredehandeling te Keulen , kondigde groote beweegenisfen aan. De Veldtocht werd vroegtijdig geopend. De Hertog van Parma vermeefterde Mortagne, St. Amant en Kortriik. De Staatfche Krijgsbenden kreegen Ntvetle, Avenues en Ninove in hunne magt (*). Dan hunne verovering van het meefte aanbelang was die van Mechelen. De Bezettingen uit Brusfel en Vilvoorde , gefterkt door de Ruiterij des Heeren van Farmars, en achthonderd Engelfchen, onder Norrits , trokken derwaards. De Burgers ftelden zich, in de ftraaten, te weere , geholpen door eenige Ruiters , en bij-eftaan van Priefters en Monniken , aangevoere door Broeder Pieter Wolf , die de Stad aan Par

mt

(•) Bor, XIV. B. bl. l8«.

Krijgs/errigtiugen der beide Partijen.

1580.

[

Sluiten