Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tmups de II. van Spanje.

i

i

• i f,.. j ■ 3

I v I

/

c

li

5oS GESCHIEDENIS

éa geleverd, en thans voor den Kap het Harnas aati. gefchooten hadt: zijne krijgshaftige voorbaarigheid moest hij met den dood bekoopen; verfcheide Geestlijken en omtrent honderd Burgers trof het zelfde lot. De Engelfchen vielen , met bijkans ongehoorde woede, aan 't plunderen van Kerken , Kloosters en Burgerhuizen ; de Klokken en Uurwerken haalden zij uit de Toorens , de Graflieden bleeven niet vrij van hunne fchennis, zij fleepten dezarken weg, die, bij honderden , na Engeland gevoerd werden.Deeze dolle plunderzugt der Engelfchen was te haatijker, dewijl zij, op de toezegging van eenige maanlenfoldij, beloofd hadden , zich van plunderen te

mthouden (*) De blijdfehap over deeze ver-

neeftering werd niet weinig geftoord door de nederaage van la Noue , bij Ingelmunfter. Deeze braaVe /eldheer, op een onvoordeeligen post, door eene loote menigte overvallen, moest zich gevangen geeen. De Staaten booden aan, den Graave van EgroND en den Heer van Selles voor la Noue uitterisfelen. Farneze antwoordde , dat hij nooit édn -eeuw voor twee Schaapen ruilde (f). De Staat* •hen bemagtigden Diest, Sichem en Aarfchot (§). 'ranje's aanflag op Maaftrkht mislukte , ge» ik ook , van Parma's zijde , de toeleg op Bi us-

fel,

(*) Bor. XIV.B. bl. 192. Hooft, II.D.hl,699. (t) Hooft, II. D. bl. 699.700. Reydt, p. 39. (§) Bor , XIV. B. bl. ao8. ?*) Hooft, II. D. bl. 728.

Sluiten