Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. 'NEDERLANDEN. 509

fel, door den Markgraaf van RijsbtjeG , die la Noue geflaagen hadt , onderftaan , en hervat door 's Ikriogs minzaam fchrijven aan de Brusfelaars, dat zij 's Konings zijde zouden kiezen, en Oranje , dien hij den oorfprong en het hoofd van alle de beroerten noemde , verhaten (*). De afval des Graaven van Rennenberg vervulde Parma met hoope op een allergelukkigst flaagen zijner onderneeminge. Deeze ftap, die zo veel nafleeps hadt, verdient een nader verflag.

George de Lalaing, Graave van Rennenberg, hadt de Unie van Utrecht, naa het maaken van zommige zwaarigheden , eerst met eenige uitzonderingen, doch, vervolgens, zo als dezelve lag, aangenomen, doch toen reeds niets minder voor, dan zich aan 't Ut recht fche Verbond te houden. Onder zijne vertrouwde Vrienden fprak hij , en voor en naa de tekening , 'er altoos kwaalijk van Ct)- Hoe zeer hi den Staatsgezinden fpeelde , en die van Groninger fchreef, „ dat zij geen goede Patriotten waren , en „ ondereenig voorwendzel, de.Verééniging braken „ en zich met de Spanjaarden, of derzelver Aan „ hang, verzoenden ($)," was hij reeds , van dei ■ aanvang des voorléden jaars, 't zij uit zugt voorde: Roomfchen Godsdienst , welken hij belecdt , 't zi bekoord door het voorbeeld der Waaien, onder wel

ke

(*) Bor , XIV. B. bl. 220-

(t) P .'Paulus Ferkl. der Unie, I. D. In!, bl. 42.

(§) Bor Auth. Stukken, II. D. b. 10.

PffltlPS

de 11 vari Spanje.

ArVal des Graaven van Rennenberg,

1

1 1

j

1

Sluiten