Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 513

houder des Konings , en bereidt u , om met mij te keven of te fterven. Ieder betragte nu den dienst 7ijner Majefteit en zijne eigen behoudenis! Ten zelfden tijde deedt hij twee Veldltukjes laaden , vier Trompetten fteeken, eene menigte van Trommels roeren, en zondt eenige Ruiters, om de wapenkreet

en den fchrik door de ftraaten te verfpreiden ,

Burgemeefter Hildebrands, weinig uuren geleden met fchoone woorden afgezet, beltondt, met eenige Onroomfchen, in hoope van meer aanhangs te zullen krijgen , der wederpartij het fpits te bieden ; doch een kogel trof hem in 't hoofd, dat hij ter aarde Bort te • waar op allen de moed ontzonk, en zij een goec heenkomen zogten. De huizen der Onroomfchen moeiten geweld lijden , een gewond Burgemeefter de Raadsluiden, en meer dan tweehonderd Burgei werden gevangen genomen. Eenigen maakten zie weg, onder deezen de Predikanten, die, vermome ter Stad uittoogen. De Regeering werd veranderc en de zoen met den Koning bezwooren enatgeko:

digd («> f ■ De vriendlijke Brieven, door Rennenberg atg vaardigd, om de Ommelanden op zijne zijde te tre ken, voerden niets uit. De Omrnelanders vergadi den in grooten getale, bedienden zich van deeze , tegenheid , om de oude veete tegen Groningen koelen, en trokken rechtsreeks op de Stad aan ,

K01

(*) Bor , XIV. B. bl. 186. Fresinga Memor. 205--209, HooFüT , II. D. bl. 691.

O 2

Philips de II vsri Spanje.

1

i

S f 1

j

1 1-

e" QronïU' k- gen belegerd.

:r;ete

die

.nbl.

Sluiten