Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips bé II. van Spanje.

Aardbeeving.

Marga-

reet van Panna, op nieuw Land- , voocdesfe, en 1 wedet ; pnijjïgen. j

I t £ X

e d

518 GESCHIEDENIS

nenbero , met eenen vrugtloozen aanflag op DeutU chem •, al zijne krijgsmagt gewend ('-'), In deezervoege berokkende de onverwagtfte en fchelmfche afval diens Graaven, in die Gewesten, alle de rampen eensin-enuitlandfchen Oorlogs: van welken zij niet onüieeven werden , dan naa 't verloop van vier jaaren, toen Groningen in handen der Staaten kwam.

Twee fchuddingen van Aardbevingen vervulden , op den zesden van Grasmaand, de Ingezetenen met fchrik. Alle de Nederlanden gevoelden dien fchok, die van Keulen tot Parijs, en ras tot York in Engeland zich uitftrekte; doch geen noemenswaardig nadeel veroorzaakte (f).

Marsaueet van Parma, geweeze Landvoogdes, Fe der Nederlanden , door Philips weder tot die vaardigheid benoemd, kwam, in dit jaar , te Naven C$). De Koning wilde zijne belofte, aan de 'Valfche Gewesten gedaan, om een Landvoogd van lijnen bloede aanteflellen, vervullen, eu dagt, door laar zagt beleid, de harten der Nederlanderen , die laar vertrek, voorheen, met leede oogen fcheenen s aanfchouwen, tot zich te trekken. Doch Farnee, die dus alleen bet krijgsbewind in handen hieldt, ertoonde de gevaaren eens zo verdeelden gezags' 1 de noodzaaklijkheid , om één Rian aan 't hoofd' er Staats- en Krijgszaaken te laaten. Makgareet

zel-

0') Bon, XV. B. hl. 223.

Ct) ■ XIV. B.b'. ipi.

CO Meteren , f. 171.

Sluiten