Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 519

xelve, verflaagen over de onlusten , waar in zij de Nederlanden gedompeld vondt, en ongeneegen, om met haaren Zoon over het gezag te twisten, verzogt ■ ontflag van deezen nieuw aanvaarden last. Zij bekwam dezelve, en Farneze werd, in Wintermaand MDLXXXI, in de Landvoogdije bevestigd, terwijl zij* ne Moeder tot in Herfstmaand des jaars MDLXXXKI. te Namen bleef, onder den tijtel van Middelaresfe, in welke post zij, egter, niets uitvoerde (*).

Zij zag, in tegendeel, een beloop van zaaken , die alle verzoening met Spanje geheel onmogelijk deedt worden, lu Zomermaand des jaars MDXXX , liet Farneze te Maastricht een Ban afkondigen tegen den Prins van Oranje , in Lentemaand , door den Koning getekend. Philips , bemerkende, dat deeze gedugte Vijand alle zijne openlijke poogingen er heimlijke aanflagen te leur Belde, nam zijne toevlug tot een befluit, 't welk zijn naam, tot bij de laattb naakomelingfchap, moetfchandvlekken: hij koos d laage Partij, om alle Vloorders uittenoodigen tot ke verdelgen van den Prins, dien hij vreesde,doorgeei openbaar geweld te kunnen onderbrengen. Naa eei breed vertoog van de eer- en gunstbewijzea, weikei zijn Vader, Carel de V, en hij opgedraagen had den aan Willem van Nas/au , eenen vreemdelin in de Nederlanden , hun Leenman en Onderzaat deedt hij hem de vinnigfte verwijten van ondankbaai fceid, meineedigheid, fchijnheiligheid en alle fnood

01

(::) Strada, Dec. II. Lib III. p. 155.

O 5

Philips de II. van Spanje.

Philips fpreekt den Ban overWii.lem den 1. uit.

t 1 t 1

5 9

e 1-

Sluiten