Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nsa NEDERLANDEN. 5*3

die zijne Gemalinne Izabella vermoord hadt, om een ander Huwelijk te kunnen aangaan, en zijnen eigen Zoon van kant geholpen , om dat deeze zich meêwaarig met de Nederlanden betoond hadt. Philips , eindelijk , die, in overfpel met Donna Eu* phrasia geleefd hebbende, haar naderhand den Prinfe van Ascoli ter Egtgenoote hadt opgedrongen. Wijders was 's Prinfen Egtfcheiding met de Dogter van Saxen gefchied met bewilliging haarer Maagen. Zijne tegenwoordige Gemalinne hadt nimmer gelofte van 't Kloosterleeven gedaan, of die ze gedaan mogt hebben, verbondt haar geenzins, als in haare kindsheid gefchied. Men noemde hem een Vreemdeling. Verftondt men daar door, dat hij buiten de Nederlanden geboren was ; de Koning was dan ook een Vreemdeling. Hij was in Duitschland , nauw veréénigd met de Nederlanden, ter wereld gekomen, en zijn Huis hadt, van oude tijden her, aanzienlijke Goederen, in Braband, Luxemburg , Vlaanderen en Holland , bezeten : zelfs waren zijne Voorouders Graaven van Gelder geweest , toen die dei Konings fiegts Graavep van Habsbuig waren , et in Zwitzerland woonden, Ook werden in Neder land alle Bezitters van Graaffcbappen en Hcerlijkhe den, de zijde deezerLanden houdende, voorlnboo relingen gerekend. — De oorfprong der Beroerte, moest niet bij hem gezogt worden, maar bij de, Spaanfehen Raad; welks wreedheid hem, die 't gc zuiverd Geloof van zijne kindsheid hadtingezoogen tot medelijden met de Onroomfchen bewoogen had

Et

Philips de II. van Spanje.

1 1

>

3

Sluiten