Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*ó GESCHIEDENIS

Philips de II. van Span e.

niet tot zijne fchande \ behalven dat zulke breede aanbiedingen, daar men van fprak, hem nimmer gedaan waren. Het Hot van den Ban , waar'bij

men hem water en vuur verboodt, agtte hij niets,* dewijl hij zou leeven met zijne vrienden, zo lang het Gode, in wiens hand zijne dagen Bonden , zou behaagen. En, fchoon men nooit openlijk, gelijknu, geld op zijn hoofd geheld hadt, wist hij wel, hoe dikwijls men daar van, heimlijk, koop hadt gemaakt: terwijl, ondertusfchen, de fchaamtloosheid der .S^»jaarden zich hier in ten duidelijkfie ontdekte , dat zij eenen eerloozcn Schelm, die hem om 't leeven bragt, was hij geen Edelman , met den Adeldom zou befchenken. Even of een Edelman, die wist wat Adeldom inhadt, ooit zou willen eeten met een Boef, die iemand , om vuil gewin, den ftrot hadt afgeftooken. Hielden de Spanjaarden zulke lieden voor edel, zo gingen zij, niet zonder reden , voor Afkomelingen van Maraanm of Jooden , en voor Kinderen van hun, die 't leeven des Heilands , om gereed geld , van Judas kogten. Nog durfde men den Fielt vergiffenis toezeggen v«n allerlei misdaad , hoe fnood ook , door hem gepleegd , daar mede aan 't oog van al de wereld blootleggende , welke middelen en lieden men oordeelde te behoeven , om den Befchermer der Vrijheid van

een verdrukt Volk van kant te helpen. — En,

fchoon deeze Ban ook , van ter zijde , de Staaten trof, hadden zij zich aan dit geblaf met woorden, het laaide geweer van weerlooze Wijven, niet te

Boo-

Sluiten