Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

PWLIPJ

»!■: !ï. van Spanje.

Beleg en

ontzet

van

Steen-

wijk.

I 1

1

gezet, en na de voornaamfte Hoven van Europa gezonden. Het is altoos , van de Spaanfche zijde, onbeantwoord gelaaten. ,, 't Zij men ," om hier met Hoofdt te fpreeken, ,, geene verwe vondt,om „ het antwoord een glimpig oog te geeven ; of dat „ de Koning, zo lijdig op zijn zeer getast, nu be„ zefte, dat het een misflagwas, zijn geweertegen „ dat van zijnen Onderdaan te meeten: want de O,, vermagtigen hebben niet evenveel voordeels met j, de Pen, als met het Zwaard, op hunne minderen.** Men wil, dat Aldegonde, in Frankrijk berigt van dit Verdeedigfehrift krijgende , zou gezegd hebben: Nu is de Prins een dood Man (*) !

De Graaf van Rennenberg zette het beleg van Steenwijk voort. Deeze Stad , liegt verfterkt, en meest bewoond door Burgers , op welken men zich niet durfde verlaaten, bleef behouden door de dapperheid van den Hopman Kornput en der bezet:inge, die een onverfchrokken moed betoonde in het ïfflaau van alle voorilagen, om te daadigen. De Beegeraars, twee Vaandels , tot ontzet van Steenwijk tangetoogen, afgeflagen , en een Standaard ontwelligd hebbende, fleepten zij denzelven, aaneenPaarlenftaart gebonden, de Stad rond. Op dit hoonend ;ezigt deeden de Belegerden eenen uitval, enfiaaken :en Moolen in den brand. Om dit verlies betaald e zetten, bragt de Vijand een ton , met brandftoffe ;evuld, aan de Hameije van een der Poorten , deeze

00 Hooft, II. D. bl. 743.

Sluiten