Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5*9

ze dreigde dezelve aantelteeken , wanneer een van Kornputs Soldaaten , langs een ladder ,■ ter Veste afklom , met een lederen Emmer tusfchen de tanden , de Gragt overzwom, de Ton omverre rukte, ;en, voorts, onder een hagelbui van kogels , af- en aanging, om water te fcheppen en den brand teblusfen: onder dit Bout beftaan den Vijand fcheldende, en roepende, dat hij Aart van Groningen , een Brouwers Zoon, was. Onverzeerd kwam hij , den brand gebluscht hebbende , weder binnen , en ontving van zijnen Hopman een greep Daalers. Slegter daad beftondt , en .een geheel ander lot trol een Hoogduitse* Soldaat, dien zelfden avond: hij vervoegde zich niet verre van eene der Poorten , en fcholdt, onder een gruwelijk misbruik van God: Naam , op de Staaten en Hohenlo. Eén uit d< Stad mikte op 't geluid af, en fchoot den vloekende, foorker in den geöpenden mond, 't welk bleek aai Stjijk, darmen terftond ter Stad infleepte. Eindehjl beuoo't-Rennenberg, Steenwijk, metgloeij mie ko gels te befchieten: een krijgsgeweld, waar van me zich, nu vijf jaaren geleden , in 't beleg van Dan, zik, voor de eer! te keer bediende. Schnk bevir de Burgers. Zij floegen meermaals aan't muiten en Rornput vondt bijkans zo veel moeite, om hi te Billen , als om den Vijand afteweeren. Et Vleeschhouwer vervorderde zich , dien Hopma: die door kloeke taal, een zamengerotten hoop b£ doen verftuiven, te vraagen : ,, Hoe het ten laaifi - gaan wilde , als men niet meer zou te eeten In " Pa » ben

Pmi iP3 de II. van Spanje.

1 t

1

g

■> n

:n

i> dl en :b?"

Sluiten