Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$30

GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

Mislukte aanflag op Hattum.

Rennenbergloopt de Krijgskans tegen , en hij fterft.

>, ben ? " en kreeg dit bars befcheid: „ Bij lange na 5, is 'er des geen nood, en , als het 'er op aankomt, ,, willen wij u , Booswicht, eerst opvreeten!" Eindelijk, [oan Noriuts , thans tot Veldheer der Staaten gekoozen, kwam, aan 't hoofd der Sfaatfche benden, de Stad te hulp, vondt middel, om hjfs- eu krijgsvoorraad daar in te brengen , en deedt Rennenberg , den tweeëntwintigften van Sprokkelmaand des jaars MDLXXXI , het beleg opbreeken (*).

Staande het beleg, was Hattum bijkans in de handen van Rennenberg gevallen. Veertig man, derwaards afgevaardigd, hadt zich reeds meeBer gemaakt van het Slot ; doch , ter Stad inftuivende, ontdekten de Burgers het gering aantal der Befpringereu, en dreeven ze te rug na het Slot, 't welk, met behulp van vijf Vaandels uit de vijf naastliggende Steden , tot overgave werd genoodzaakt. De Drost en diens Vader , die het Slot, verraadlijk, voor de Spaanfche Knegten geopend hadt, ontvingen de firaf van Verraaders , en werden te Arnhem onthalsd en gevierendeeld (f).

Norrits kreeg , vervolgens , de Kinnder , de Lemmer en Slooten weder in zijne magt; dan zijne Soldaaten pleegden niet min balddaadigheden , dan /ijandlijken zouden hebben kunnen doen, door branden , rooven en vrouwenkragt. Sonoi verzekerde

zich

O) Hoofdt, ir. D. bl. 718 enz. 765. Ct) Zie aldaar, bl. 725.

Sluiten