Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 53*

Zich van Staveren. En de Staatfche Knegten , onder Norrits, Sonoi, veréénigd met Nyenoord en andere Friezen, maakten een taamelijk Heir uit, 't welk Rennenberg uit de Ommelanden deedt verhuizen , en na Groningen de wijk neemen. Deeze wedeifpoed. overleefde hij niet lang. 't Mislukte beleg van Steenwijk hadt hem doen kwijnen : nu door eene hevige ziekte aangetast, werd hij, opdendrieentwintigften van Hooimaand , in 't best zijns leevens, weggerukt. Men wil, dat hij, in zijn uiterften, berouw over zijnen afval gehad , en geweigerd heeft, zijne Zuster , die hem daar toe aanzette , te zien (*> Doch men mag met reden twijfelen, of de fmert over het mislukken hem niet dieper getroffen heche, dan de fchandelijke fnoodheid zijns

bedrijfs Wel verre, dat hij daarmede iets

won, moest hij zien, dat de Prins van Oranje door de Staaten van Friesland tot Stadhouder werd aangenomen , die Bernard van Merode , Heer van Ruinen , benoemde , om zijne plaats te bekleedeh (+).

De Prins van Panna droegde Ampten , doorPvENkenberg bekleed, op aan Francois Verdugo, die, weleer, Stalknegt van den Graave van Mansfeld , diens natuurlijke Dcgter getrouwd, en zich, door verdienfte en krijgskunde, eenen naam verworven hadt, Maarten Schenk , die , in 't

* voor-

. (*) R Fresinga Metnor. bl. 458 3<>P<„

(f) Bor, XV. B.bl. 217.

P3

PHtLIPS

de II. van Spanje.

.581.

De Trins van O-

ranje,

Stadhouder van Friesland.

Verdugo, Op* volger van Rennenberg.Zijne Kiijgsverrigtingen.

Sluiten