Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53^

GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

Mislukte aan (ha; op Vlisfingen.

voorgaande jaar, Groningen verloste, miste de bedoelde opvolging van Rennenberg , en zag , mei hartenleed , een Vreemdeling, van zo hoog eene herkomst, boven zich gefield (*). Doch hij liet niet af, den Koning de gewigtigfte dienden te doen. Jn Oogstmaand , poogde de Colonel Ysselstein , op 't aanmaaneu der Overijsfelfchen , zich meefter van Goor te maaken. Schenk bezette hem in eene der bemagtigde Schansfen , die hij tot overgave dwong. Verougo verfioeg Norrits, en benauwde de Schans te Nieuwerzijl ; doch het openen der Sluizen en het doorfieeken van een Dijk dwong hem te vertrekken, en de Belegerden maakten geen gering aantal, in dien aftocht, van kant. De Friezen befchonken Stein van Malsen, een Deensch OverBen , die , in dit geval, voorbeeldiijken moed betoond hadt, met den rang van Luitenant, en een Keten , ter waarde van zeshonderd Guldens (f).

Schaarsheid aan geld belette de beide Partijen eenige onderneemingen van aanbelang te doen. De Hertog van Parma nam , uit gebrek van magt, ie toevlugt tot verfcheide krijgslisten. De Spaanfche Afgezant te Londen meende reeds twee Bevelïebbers van Nederlandfche Oorlogfchepen overgelaald te hebben , om eenigen der Konings Schepen,

hun

(*) Bor , XVI. B. bl. 35. Strada , Des. II. J4h. V. p. 196.

(§; Bor XVI. B. b, 41.42. R. Faesïnga Memor.b [78. 483. 484.

Sluiten