Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE!l NEDERLANDEN. 533

hun volgende , in FHsjingeft te brengen. Zij hadden, met voorkennisfe van Oranje, eenige duizend Kroonen ontvangen, en één hunner zijn Zoontje, een kind van tien of elf jaaren , den Spaanfchen Afgezant tot Gijzelaar geleverd. Een diep doordagte en ftout uitgevoerde list ftelde dit kind den vader weder in handen, en de aanflag op Vlisfingen bleef m de geboorte fteeken (*).

De verrasfing van Breda gelukte Parma beter. Carel van Gavre , Heer van Frefm, hadt, fchoon op het Kalteel gevangen zittende , eenige Soldaaten derbezettinge, door groote beloften, weeten omtekoopen, en hieldt, met hun behulp, eeneheimlijke briefwisfeling met de Koningsgezinder!. 'sNagts, beladderden zij de Vesten, waar zij geentegenftand en alleen dronkengemaakte Soldaaten vonden. De Burgerij, door een Hollandsch Hopman , die mei een Jagt aankwam, en dit bedrijf ontdekte, hier vat verwittigd, op de been, en, vervolgens, in de wa penen gebragt, boodt dapperen, dochvergeeffchen wederftand. Onroomfchen en Roomfchen, Wereld lijken en Geestlijken betoonden, zonder vrugt, hui moed. Zij moeften voor de Spaanfche overmag

bukken(t> _ ,'

Twee dagen voor dit verlies van Breda, was c Prins van Oranje, door aankoop, eigenaar gewo

dc

(*) Reydt, IV.B.bl. 71. Metersn , X.B. f. 18 Hoofdt, II. D. bl. 777-

(f) hoofdt, II.D. bl.784.

P 4

Philips de II. van Spanje,

Breda door list vermeetterd.

t > |

e

e

n 1.

Sluiten