Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54°

GESCHIEDENIS

J'mtips r»R tl. van Spanje.

] 1 1

]

Het befluit, om de Amptenaars , die den Eed weigerden, van hunne Ampten verlaaten te verklaaren, en de Ambagtsheeren te verbieden , eenige Schouten , Schepenen, of' andere Geregtsbedienden binnen hunne Ambagtsheerlijkheden, zonder dien Eed, aanteflellen , bragt te wege , dat de meeften denzelven deeden 't Ontbrak, egter, niet aan Perfoonen, die dit verftooten des Konings afkeurden : onder anderen , voer Michiel Rüdre , Lmhersch Predikant te Woerden, op den Predikfloel , en in zeker gedrukt Gefchrift, zo heftig daartegen uit , dat de Staaten van Holland hem de Stad moeiten ontzeggen (f). Veelen buiten 's Lands wraakten dit Afzweeren des Konings (§). De Prins van Oranje, de groote drijfveer deezer verbaazende omwenteling, maakte zich gehaat bij verfcheide Vorften , die waanden, wankel op een waggelenden Throon te zitten, indien de Onderzaaten immer regt konden verkrijgen, om 'er hun van afteftooten : niet bedenkende, lat dit geeu plaats hadt omtrent Vorften, die wel regeerden , maar alleen ten opzigte van zuiken , die iet Verbond^, met de Ondérdaaden gemaakt , vermaken (**). De Staaten vond en .het raadzaam, ïun gehouden gedrag in deezen , door Gemagtig-

tig-

00 Refol. Holl. 1581. bl. 485.

(t) Bor, XVI. B. bl. 40. Refol. Holl. 1582. bl. 66. 00.105.

Oi) Thuanus, Lib. LXXIV. p. 513. CO Reyd , III. B. bl. 50.

Sluiten