Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34*

GESCHIEDENIS

Philips de II van Spanje.

van den Hertog en zijne Efven, eenen anderen Heei?

verkiezen. De Hertog belooft, alle Vrijheden

en Voorrechten ongefdionden te handhaaven , ook de Utrechtfche Veréèniging , zo verre zij dit Verdrag niet benadeele : déns 's jaars, ten minlten de Algemeene Staaten , bijéénteroepen , die, daarenboven, zo dikwijls zij bet goedvonden , zouden mogen zamenkomen ; in de Nederlanden zijne woonftede te zullen houden, en, bij nood, vertrekkende, eenen Landzaat, op bewilliging der Staaten, in zijne ftede te Hellen ; tot Leden van zijnen Raad Inboorelingen te neemen, één of twee Franfchen, den Staaten aangenaam , uitgezonderd ; den Geloofsvrede en den Godsdienst te onderhouden in den tegenwoordigen

Baat. Holland en Zeeland zullen , in V ft uk

van den Godsdienst en anderzins, blijven, gelijk ze tegenwoordig zijn ; doch, in 't ftuk der Munte , Oorlog, Schatting, Voorregten tusfchen Landen en Steden , zullen zij zich onderwerpen aan zijne Hoogheid en de Algemeene Staaten. —. De Hertog zou niet gehengen , dat iemand , in of buiten zijn huis,

onderzogt of gemoeid werd. Voorts zou hij

bevorderen, dat de Koning van Frankrijk de Staaten bijftondt tegen den Koning van Spanje en andere hunne Vijanden. Hij zou den Krijg voeren met zijn eigen of zijns Broeders middelen; en hier bij zouden de Staaten, 's jaarlijks, vierentwintig tonnen fchats voegen. Zijne Hoogheid zou, zonder der Staa¬

ten toeftemroing, geene Legerhoofden aanftellen, jeene bezettingen van Krijgsvolk in eenige Plaats leg.

gen,

Sluiten