Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, 543

gen» geert Vrede maaken; en zouden de uïtheemfche Krijgsknegten, Franfchen zo wel als anderen , het Land moeten ruimen, zo ras de Algemeene Staaten zulks op zijne Hoogheid begeerden. De Hertog en zijne Naazaaten zouden den Eed op dit Verdrag moeten doen aan de Algemeene Staaten, en aan de Staaten van elk Landfchap: en, zo hij of zijne Naazaaten 't zelve te buiten gaan , zullen de Staaten met de daad ontflaagen zijn van alle gehoorzaamheid , eed en getrouwheid , en eenen anderen Vorst mogen aanneemen, of zulks in hunne zaaken voorzien, als zij dan geraaden zullen vinden (*)■

Een Verdrag, 't welk uitwijst , dat de Staatei meer vrees voor d;n Spanjaard, dan vertrouwei hadden op hunnen nieuwen Vorst . wiens gezag zi dermaate bepaalden , en aan welke bepaalingen z zich vasthielden , ondanks de veelvuldige teger fpraak, ten tijde der onderhandeling (f). Zij volj den den raad, dien men wil , dat Oranje hun g< geeven hadt, „ om de Oppermagt den Hertog zu ker wijze optedraagen , dat hij hun geen kwaa " kon doen, fchoon hij zulks wilde." Zij fcheene min bedagt, om een Meefter over zich aantefteller dan om zich van zijn vermogen te bedienen, om ' geen te hebben. ~ Naa het tekenen des Verdrag hieldt de Hertog , bij zijnen Broeder , volgens ei

i

(*) Bor , XVII. B. M..ÏI. Groot Plakaatb. IV. b! 63.

(|) Hoofdt, II. D. bl: 745. UI. Deel. 2. St. Q

Philips de II. via Sfanje.

1 Aanmer» { kingen . hierover» I

i

i

i n

»

:r

:n eD.

Sluiten