Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 545

Hertog te kunnen opweegen; doch alles , wat hun Lastbrief inhieldt, werd alleen vastgetteld voor den tijd van een half jaar, wanneer de Algemeene Staaten, op het aanhouden of affchaffen des Landraads, op het vermeerderen van dit Berigtfchrift, nader vergaderen zouden. Dezelve beftondt uit twee hchaamen, welker eene aan de rechte , en welker andere aan de {linkerzijde van de Maas zou zitten. —DitkorteTijdperkwas vrugtbaarin veranderingen dei Regeeringsvorm. De Prins van Oranje benoemde Ge lastigden, of een Hoogen Raad van negen Perfoonen aan welken beroep vallen zou van de Sententiën^ het Hof Provinciaal. Het leedt, egter, tot Bloei maand des jaars MDLXXXII, eer het Berigtfchn voor deezen nieuwen Raad in orde gefteld werd, e de eerfte Leden in bediening traden. Deeze infte hng is de oorfprong des Hoogen Raads van Hallam Zeeland en Westfriesland (t> — DeZ^«b di-nden zich van deeze onrustige tijden, om ee Tekenkamer opteregten, en het Muntregt aan M delburg te fchenken. Zij hielden deeze nieuwighi vast, ondanks de tegeneifchen ^ Hollanderen i% De Friezen, zo onrustig in den fchoot der V heid als zij zich onverduldig onder de verdrukk gedraagen hadden , wel verre van hunne poogini

(*) bor, XVI. B. bl. §. 40. 4*- Groot Plakaatb.

D. bl. 76.

Q) Groot Plakaatb. V. D. bl. 866.

TegenW* Staat van Zeeland, bl.qw Q a

Philips iw. II. vaa Spanje.

Van den • Hoogen

Raad in ' Holland. l

ï n 1-

|

e- Van d? 1S Munt in ; Zeeland, d'

id

.

rij- VerdeeldL_ beden in lï>h Fries;en land. te-

IV,

Sluiten