Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. tfi

Tiende Tijdperk.

De Staaten, de Hertog van Anjou en de Prins van 0RA,JË. — Aanflagen op diens —

Vermeefteringen der Spanjaarden. W

handelingen, om de Oppermagt den Pnns van O^optedraagen. — Moord van dun Forst.

"Oe Hertog van Anjou maakte zich gereed , om de Oppermagt deezer Landen, met meer vuurs, dan voorzigtigheids aangenomen, te aanvaarden. Hrjgat eene Verdeediging van zijn gedrag in openbaaren druk uit, welke hij, bij bellootene Brieven , aan alte Reg\hoven des Rijks rondzondt (*). Hij verzamelde eene talrijke Krijgsmagt. — De Aardshertog Matthias begon nuduidelijktezien,waarhetbeen wüde Niet zonder onrast hadt deeze zwakke Vorst de maa. regelen waargenomen,te werk gefield, omde Opper magt, die hij beoogde, eenen anderen optedraagen doch hij hadt geen gezags genoeg, om de onderhan delingen te Buiten, en hem ontbrak de magt, omde Lande eenen Verdeediger tegeeven, dienzybehoe den 't Was tijd, dat hij afftandt deedt van de f o le welke men hem hadt doen fpeelen. Zijne Vyai den hielden hem verdagt, dat hij , zich verdaanmet den Koning, iets tegen de Prinfen van Oran.

f») HOOFDT, II. D.bl. 787'

Q 5

WlLI.EM DE 1-

"158^

De Hertog van

verdec digi zijn , gedrag.

, De Aardshertog

' Mat-

; tuias vertrekt.

1

11-

le

e )u

Sluiten