Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 553

gen» vermeefterde hij Chateau in Cambrefis Gaarne hadden de Staaten en Oranje gezien, dat hij m Arton rukte, en zijne overwinningen voortzette foch onder de Franfche Legerhoofden vvas efchu om 't meefte gezag gereezen : en de Vrijwillig», die geen gering gedeelte des Legers uitmaakten,hadden geen zin, tegen den naderenden Winter, dieper landwaardsin te trekken. Anjou fcheidde daarop ziin Leger , de Vrijwilligen keerden t huiswaards: en de Bezoldigden trokken , over Calais , langs he z^d, „Vlaanderen, «ij beloofde de Staaten eerlan„ te zullen wederkeeren met ftcrker Krijts m«t* en de onderfteuning van Elizabeth te be werken. Hij ftond gereed, na Engeland****** Ten vervuld met de hoop oP de hand dier groot Koninginne. Eene verbintenis , welke hij aanza als gefehikt, om het opgedraagen bewind met met astbaarheids te aanvaarden (*).

Parma , thans de handen ruim vindende, Hoe het beleg voor Doornik. De Prins vwEfptno,, B velhebber dier Stad, was 'er uitgetoogen , met ec gr0ot gedeelte der bezettinge, om St. Gudain te b magtigen. Zijne Egtgenoote, Philips Christi, v\n Lalaino , nam de verdeediging der Veste. zich. Delnwoonders, bemoedigd door het voc beeld dier Manninne , die haar perfoon derma: waagde, dat zij een fehoot in den arm kreeg bc den, twee maanden lang , kloeken wederftand , '

(*) Hoofdt, II. D. bl. 793. 794-

Willem deI.

1

g r

g Parma .. bemag-

ntigd -i

a Doornik

l- Verdere .«" Krijgsverrig>P tingen. rteoenia-

Sluiten