Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 555

togs gevolg bevondt, hieldt zich verzekerd, dat het Huwelijk tusfchen den Hertog en de Koninginne zo goed als geflooten was, en fchreef'er over aan den Prins , als eene zaak , die geen twijfel meer leedt, met bijgevoegde tijdsbepaaling. De tijding hier van verwekte eene algemeene vreugde inde Nederlanden; want, fchoon Elizabeth tot nog weinig gedaan hadt ten voordeele der Landzaaten , merkten zi] haar aan als Befchermfter des Lands en des Gods diensts. Men ging in Holland zo verre, dat de btaa ten, op aanfchrijving van Oranje , een Dank- ei Vreugdedag tegen den dertienden van Wintermaaiu vastftelden (*D- Doch zij werden, eerlang, uit dei dut geholpen. De Graaf van Leicester, die de fun gelfche Hofjulïerfchap aan zijne zijde hadt , wist met dezelve , haare Majclleit de gevolgen van haa Huwelijk met een Catholijk Vorst zo jammerlijk a tefchilderen, dat haare ftaat- en eerzugt de overhan kreeg op haare liefde, zo zij die anders ooit emfti Antou hadt toegedraagen: in veinzen was die Vort i uitgeleerd (f). De Hertog, in een geheim gefret daags naa het overgeeven des Rings, uit Elizabei verftaan hebbende, dat zij van gedagten verande was, vertrok geemelijk na zijne Kamer, wierp^d

(*-) Cabala or Myfteries of State, P. I. P- 334(ft Veelen willen, dat dit Huwelijk haar nimmer en «weest zij. Zie Strada Dec. II. Lib. IV. p..ti. Rey II. B. bl. 29. Robertson Gefchiedenh van Schotkn II. D. bl. 259- m-D.bl. 231.

WlLLESS de I.

1

l 1

»

r

i

5 n

5

h ■d

:n >g

st I > J,

Sluiten