Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55» GESCHIEDENIS

Willem de L

Heimelijke inzigten van Oranje en dier Gewesten.

haald. Wij hebben in de Gelchiedenisfen des jaars MDLXXVI. gezien , dat Holland en Zeeland, zo lang de Oorlog duurde , de Hooge Overheid dier twee Gewesten aan Oüanje opdroegen. Hij hadt, egter, den tijtel van Hooge Overheid niet gevoerd, deels , om dat Philips nog niet vervallen verklaard was van de Oppermogenheid , deels , dewijl veele Steden, op 't ontwerp van Voldoening zich aan hem overgeevende, geweigerd hadden, hem eene zo hooge waardigheid toetekennen (*). Toen men de onderhandelingen met den Hertog van Anjou begon, bragten de Scaaten van Holland het opdraagen der Hooge Overheid aan den Prins weder in overweeging. De Edelen eu Grooten te Amfterdam, waar de Wet thans geheel uit 's Prinfen Vrienden beftondt , Helden voor, Oranje de regeering aantebieden, onder zulk een naam , als hem best zou behaagen. Het meerendcel der Gemagtigden ter Dagvaart fchikte zich terltond of allengskens naar dit gevoelen. Doch men oordeelde het raadzaam, het befluit , thans genomen , geheim te houden (f).

De Prins van Oranje , door de tijdsomftandigheden verpligt den Hertog van Anjou in de Nederlanden te roepen, hadt het nooit in den zin, de Oppermagt over Holland, Zeeland en Utrecht, hem reeds opgedraagen, aan dien Hertog afteftaan. Weinigen

on-

(*) Zie hier boven, als mede de Hift. der Satisf. van de Stad Goes, bl. 237. 245. (*) Refol. Hol/, 1580. bl. 44.54. Bor , XV. B. bl. 197.

Sluiten