Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

562 GESCHIEDENIS

de voor, vier maanden te wagten , opdat het nieê fchijnen mogt, dat hij eene bijzondere gelegenheid ! tot het doen van deeze opdragt waargenomen hadt. Doch hij liet zich overhaalen , om , zonder de gemelde tijdsbepaaling , in de regeering voorttegaan : op dien voet, als ze hem, in den meergemelden jaa-. reMDLXXVI, was opgedraagen. Zijne Doorlugtigheid deedt eerst, den vierëntwintigften van Hooimaand des jaars MDLXXXI, den Eed aan de Ge-a magtigdcn der Staaten: en, vervolgens, ontving hij : dien van zes uit de Edelen, en van de Gemagtigden i der Steden Dordrecht, Haarlem , Delft , Leyden , Gouda, Rotterdam, Gornichem , Schiedam , Br iele , Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn , Enkhuizen, Edam , , Monnikendam en Purmerend, als vertoonende , en<i hem opgedraagen zijnde, de Hooge Overheid en Re- ■ geeringe van het Graaffchap Holland , Zeeland en i Friesland. Van dien tijd af heeft hij, doorgaans,, dien tijtel in de Plakaaten gevoerd, fchoon hij, zom- > tijds, dien van Gouverneur of Stadhouder aannam.. Ook gaf hij, zomwijlen , aan de Staaten den naami van onze Welbeminden (*). Opdat het verhandelde; te geheimer zou blijven , gefchiedde deeze Eed ini Itilte op een Vertrek van den Prins, en men wisfelde, om dezelfde reden, geene wederzijdfche papie- • ren van deeze verrigting uit (f). Die van Amfter--

dam>

(*) Refol. Holl. 1581. bl. 459. 461. 1582. bl. 526".. 1583» bl. 397.

L (f) VIII. Memtriaalb. Ernst, f.117 verfo.

Willem de I.

Sluiten