Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 563

dam lagen den Eed niet af voor het begin des volgenden jaars, waar na de Prins het Verdrag van af. ftand, kort te vooren geflooten, bekragtigde. Vier Raaden, die zijner Doorlugtigheid , als Hooge Overheid, weigerden te zweeren , werden in eene geldboete beflaagen (*). Het blijkt niet, dat Medenblik het toen gedaan hebbe. Zeker gaf het gedrag van Zeeland eu Utrecht, waar men noggrooter zwaarigheden maakte , deeze Steden gelegenheid, om zo ftijf op haar lf.uk te blijven.

De afzweering van Philips fcheen deeze vernieuwing van de opdragt noodzaaklijk te maaken : en, indien deeze algemeen aangenomen ware , was dezelve genoeg geweest, om alles, wat zommige Steden in de Satisfactie bedongen hadden , te vernietigen. De magt, uit de Unie fpruitende , goldt niet bij de Steden, die door de Satisfactie veréénigd waren , en zich wel gevoegd hadden onder het Stadhouderfchap van den Prinfe , maar niet bij de Unie tusfchen Holland en Zeeland , of zich onderworpen aan het uitgebreide gezag , zijner Hoogheid bij die Unie opgedraagen. Deeze voorflag ontmoette, derhalven, fchoon dezelve in Heiland , naa het vernietigen der Satisfactie , of het veranderen der Voorwaarden, doorging, veel tegenftands in Zeeland,en bovenal te Middelburg. Daar was ook nog niets

heflooten over de afzweering van Philips Ct). ■

De

I (*.) Wagenaar, Amfi. IV. D. bl. 35.

r-p Hift, der Satisfactie van Goes, bl. 242 ene.

R-3

Wille» de I.

Dit hapert in Zeeland en Utrecht.

Sluiten