Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

566 GESCHIEDENIS

Willem ue L

Aanflag van Jan Jaoregui óp Willem den I.

alleen in 't Land geroepen, om met hem den buit te deelen (*).

Terwijl deeze beweegenisfen veeier gemoederen gaande hielden, viel de gemelde aanflag op 't leeven van OiiANjE voor, welken ons hier wat breederftaat te ontvouwen. Naardemaal deeze gebeurtenis zwanger ging van verregaande vermoedens omtrent Anjou, die, egter, ten zijnen voordeele, opklaarden, en Oranje het fterkfte blijk ontving van de aanhou-

de genegenheid der Nederlanderen. . Zints den

Ban des Konings van Spanje, tegen Willem den 1. uitgegeeven, was hij verplfgt, meer dan gewoone zorge voor zijne veiligheid te draagen : hij deedt zulks. Maar welk Vorst is veilig , indien iemand hem » met gevaar van 't eigen leeven te verliezen, van 't zijne wil berooven ?

Gaspar Anastro , een Biscaijer , te Antwerpen woonagtig , ftondt op 't punt, om een bankbreuk te maaken, Jan d'Insancha , zijn Landsgenoot, raadde hem , om zich uit den druk te redden , de belooning, die de Koning van Spanje den ombrenger van Oranje beloofd hadt, te verdienen. Anastro, geen moeds genoeg hebbende tot het volvoeren van dit bedrijf, Belde het voor aan zijnen Boekhouder Antonio Venero, die het affloeg: dan zijn voorflaa vondt ingang bij Jan Jauregui , een ander Bedien-

de4

£*) Grotii Anal. p, 74. 't Leeven van IVillem den /„ W. D. bl. 513.

Sluiten