Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEB.

NEDERLANDEN. 5^7

de een Jongeling van twee- of drieëntwintig jaaren, fto'ut van aart en bijgeloovig. Groote beloften haalden hempver, enzijne vrees werd verdreeven door zeker Gefchrift, waar bij,uit 'sKonings naam,de Wethouderfchap van Antwerpen groote gunften beloold werden, indien zij hem heuslijk handelde : dit zou hem te ftaade komen , indien hij gevangen raakte. Antoni Timmerman , een Dominicaan* Monnik, gaf hem kwijtfchelding zijner zonden , en fterkte hem met het Misbrood. Dus toegerust, begaf hl] zich na 't Verblijf van Oranje , en drong door tot »n de Zaal, waar de Prins nauw van het middagmaal was opgereezen , omringd van een drom Edelen. Hij geliet zich als of hij hem een Verzoekfchrift wil de overleveren , en brandde met ééns een Piftoo los; de kogel ging onder 't rechte oor in , door he gehemelte des monds heen , en kwam beneden he flinke kaakebeen uit. Eenigen , die den Prins vei gezelden , griefden hem met rapierfteeken , en d Hellebaardiers maakten hem voorts af.

Geheel Antwerpen was draa vervuld met het g< rugt van dit ongeluk, en op de been, men vreesde dat 'er iets euvels brouwde. De Franfchen werde bij veelen , en zelfs bij 's Prinfen Hofgezin verda; gehouden. Eene toevallige omftandigheid gaf kra; aan dit vermoeden. De Hertog van Anjou vier. juist zijn geboortedag; de fpraak ging, dat hij, o zich te ontdoen van de belemmeringen , welke Prinfen gezag aan 't zijne gaf, eene tweede Pari. fche Bruiloft wilde houden ; dat de Franfchen e R 5 be!

Willem de 1.

1

t

»

n ;t ',t le tn 's '<ir en ;in

Sluiten