Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üer NEDERLANDEN. 57!

befchermmiddel ware , dan den Koning te bidden, dat hij het uitheemsch Krijgsvolk, oP hunnebegeere ten Lande uitgefchikt , 'er weder wilde invoeren. Philips, over dit verzoek voldaan zondt geld en vijfduizend Spaanfche en Itallaanfche Knegten. Dus vertakt, zogt hij het Leger der Staaf Jchen op, 't geen, door <t verloop van veele Engel fchen en andere toevallen, zeer verminderd was J< Lievenshout gelegerd, brak het op , en week onde het gefchut van Gend. Schoon veel minder in aar, tal dan de Vijand , wagtten zij hem hier rustig ai De Engelfchen, aangevoerd door Norrits , viele op de voorhoede der Spaanfchen aan, en^gaven tij Jn het overige des Legers, om zich inflagörde(

fchikken. De Hertog van Anjou en de Pnns van ( rante zagen deezen ilag van de munren van Gene deX duurde tot den avond, wanneer Pabma . trok (*)•

Omtrent deezen tijd, kwam in 't Staatfche Leg Salseda, een Fransch Edelman, van Spaanfche i komst, wegens het vervaardigen van valfche Mu ten dood verweezen, doch, op voorbede des H toss van Lotharingen, door den Koning van Frat, Jk vergiffenis verleend. De Hertog van Anjo weetende, dat de Vader van Salseda op de Fa, fche Bruiloft was omgebragt, ftelde vast, dathy. vijand was der Guizen en van de Spanjaarden ,

(•) Bor, XVII. B. Meteren, XI. B. Hoofdt.JS B. Strada , Dee. II. Lib. IV. & V.

Willem de I.

| d e >-

f; f-

ïr Mislukt if. verraad

van Salnt seda. :rku,■ij.

:en en anIX.

Sluiten