Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

576 GESCHIEDENIS

Willem de l.

Raadflagen in Frankrijk, ten opzigte van de Nederlanden.

Oorlog voeren, en, fchoon niet in ftaat , om Parma het hoofd te bieden , zijne voortgangen vertraagen. In den Winter zelve zaten de Franfchen niet ledig, zij vermeefterden Eindhoven , Helmond , en andere Plaatzen (*). Een gelukkig begin , welhaast * gevolgd van een ramp, die Anjou op 't verlies van eer te ftaan kwam, en de Nederlanden in 't uiterfte gevaar bragt. De Koning van Frankrijk , niet wel onderrigt van den ftaat der zaaken in de Nederlanden, vreesde, dat zijn Broeder te ras devreedzaame Bezitter dier Gewesten zou worden , en dan zijne magt gebruiken, om hem te beftooken , of dat hij, lang tegen den Spanjaard worftelende , zijne eigene middelen niet alleen daar bij zou infch'ieten , maar ook aan Frankrijk een krak geeven. In't einde liet hij i zich beleezen door den raadllag, om den Staaten vaar- • dig alle hulpe toetefchikken, onder voorwaarde, dat, , indien Anjou zonder kinderen overleedt, deeze Lan- ■ den aan de Franfche Kroon, waarvan ze eertijds ! afgefcheurd waren, zouden gehegt worden. Deeze s voorflag vondt geen ingang. Waarop men Hendrik : den III. overhaalde , om zijn Broeder in verlegen-heid te laaten, ten einde de Staaten, AoovAeSpaan-fche overmagt gepraamd, in de noodzaaklijkheid zouden komen , om de voorwaarden, welken het hun i behaagde voorteftellen , aanteneemen. Trouwloo-. ze Staatsdienaars , onder welken veelen, door dem Spaanfchen Koning , zich hadden laaten omkoopen,)

be-

(*) Hoofdt, II. D.bl. 8 a 8,

Sluiten