Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN. 579

E onze dienften met de verregaandfte wangunst. „ Onze Soldaaten kunnen, ik zwijg van geld, nauw „ een beet broods krijgen voor hun bloed. Verfter„ king hebben wij gekreegen , en in de foldij der „ Staaten is een goed deel Franfchen. Daar behoeft „ maar dén wenk , om de Vlaamfche Plaatzen van : „ her mceüe belang te vermeefteren, en Antwerpen „ zal, door goed beleid, ons in de handen vallen. „ Met dit beftaan zal de agtbaarheid van zijne Hoog„ heid opluiken, en geen Oranje haar meer in der weg ftaan."

De raad deezes Mans vondt ingang, en de zeven tiende van Louwmaand werd bepaald , om dien toe leg te werk te Hellen. Dezelve bleef, fchoon doo Franfchen beraamd , geheim. Te Duinkerken DixmuideHi , Dendermonde , Vilvoorde , Aalst Meenen en Wijnoxbergen Haagde het naar wenscl Te Oostende , Nieuwpoort en Brugge mislukte d plan. Onder de Franfchen, ter laatstgemelder Stee gevat, bevondt zich 's Hertogs Hofmeefter , t Fougeze , die , op fcherp ondervraagen , beleed dat de Hertog ten oogmerk hadt, zich van de voc naamfte Steden, van de Gemagtigden der Algeme ne Staaten en van den Prins van Oranje te ver* keren, dien hij dwingen wilde tot het wederlever der Renveifaalen wegens Holland, Zeeland en trecht, opdat hij het vol bewind ovei alle de Li den mogt in handen krijgen , en den Roomfcl Godsdienst herftellen. Hij bragt , tot verfchoon van Anjou's gedrag, in rt midden, dat deeze te w S ?

Willem

de 1.

r »

9

it

!e

A ■ ,

re-

e-

:n 7nenHg

eiiig

Sluiten