Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58o

GESCHIEDENIS

Willem

bk I.

Anjou's mislukte aanflag op Antwerpen , of de Franfche Furie.

nig gezags hadt, om 't Land behoorlijk te regceien, en dat hij , 't zelve met de fterke hand gevestigd hebbende, voorneemens was, de Algemeene Staaten zamcnteroepen, om 't Verdrag van Bourdeaux hïec en daar te veranderen en te verbeteren , waarop hij eene algemeene vergiffenis van al het voorledene zou afkondigen, en den Spanjaard, met de magt zijns I Broeders , die hij zich in deezen Band der dingen niet belooven kon, het hoofd bieden (*).

Anjou hadt het op zich genomen , te Antwerpen dien toeleg zelve te volvoeren, en het on tbrak hem, naa vrugtloosklaagen over de bekrompenheid van zijn gezag ter Algemeene Staatsvergadering, bij monde van den Heer van Aldegonde, geenzins aan eenglimpig voorwendzel, om een groot deel des Legers digtaan de Stad te doen naderen. Veele Franfche Heeren en derzelver Dienaars hadt hij, bovenal in zijn Hof, van verborgen geweer voorzien. Onder de Burgers liep, op den vijftienden van Louwmaand , een gemompel, dat de Franfchen voorhadden , zich meefter van de Stad te maaken, om van hunne betaalinge verzeekerd te zijn. De Wethouderfchap liet de Straatketens vroeger dan naar gewoonte fpannen, en de Lantaarns uithangen, 's Anderendaags kreeg men berigt, dat der Franfchen toeleg was,'s avonds, eene der Poorten te bemagtigen. De Hertog beklaagde zich over deeze beledigende gerugten; doch men

liet

(*) Meteren , XI. B. f. 106. Thuanus , Lib. LXXVII. j>. éo8 & feq. Hoofdt, II. D. bl. 643.

Sluiten