Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN.

liet niet af de reeds gemelde voorzorgen op nieuw (lellen • ook hieldt men de Poorten toe, ^Thctïrijg^.^ ANJou na

meene wapenfchouwimj te wdlen doen. Om hem We Tn bui en de Stad te vergezellen, verzogt bij OkaL in eigen perfoon. Deeze verontfchuldtgde Xom het flegte weer en den zwakken Haat zy„er ezondheid, repte, bij den Hertog vandenarg waan des Volks, en de vreeze onder 't zelv , d« hij, met zijn geheel Leger, de Stad zou inkomen E n glirr.Pl ch e was al het antwoord des Hertog» D b roemde Ros.v, vervolgens Hertog van SuUy hevondt zich toen in 's Prinfen Kamer, die hem gemoet voerde: Deeze *** **** «^Z

mn: ik raad u, niet utuegaan(?y P»aa ne lalten , trok de Hertog uit. Onder .den w. wroette hij op 't allervriendlijkst , alle aanfcho Sw r W heufche vriendlijkheid hemelho, ;eeze', Eenigen, nogthans, befp«rto , zommige Hovelingen, onder t opperkle d geb. nasd waren, en kreegen kwaad vermoeden é

kunnen inneemen. Nauwhjks was de Hertog

Ler, kwam hem als 'tware begroeten. Eenro

^™*^™^*¥*>™ aanrukte. De Poort werd overweldigd. Omtr

n Mem.de SuUy,LCh.xm. W W S 4

Willem

DE 1.

f !I-

g

r-

V

at

r-

5n

rt

:es

iet

er-

ïlk

spt

se.

Sluiten