Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55a GESCHIEDENIS

Willem pis I.

tweehonderd Paarden, die den Hertog gevolgd waren , keerden te rug , aan 't hoofd van een hoop Speeren, Anjou porde ze voort, zeggende : Marchez mes enfans , marchez, fif ne pillez point. —— Trekt aan, mijne kinderen, trekt aan, en plundert niet. Zij hadden de Wallen bereikt, en het gefchut tegen de Stad gekeerd , als de algemeene kieet in de ftraaten opging: Ville gagnée ! Five laMesfe.' tue,

tue. De Stad is gewonnen ! Leeve de Mis-' Slaa

dood', flaa dood. Anderen riepen: Nous fommes a-

mis. Wij zijn vrienden. De Burgers, zich geen

min onheils van de Franfchen fpellende , dan zij reeds twee keeren van de Spanjaarden geleeden hadden, liepen te wapen : Roomfchen en Onroomfchen waren het hier ééns : oud en jong , rijk en arm betoonden denzelfden ijver. Zilveren Knoopen , van de Wambuizen getrokken , Geld, ter beurze uitgehaald en gekauwd , dienden zommigen tot Kogels. Zij maakten een heftig vuur. Vrouwen en Kinderen weerden zich , met Pannen , Steenen , blokken, en ander verpletterend tuig van boven neder uit de venlters te werpen. De trouwloozen vonden zich genoodzaakt te wijken : het kanon, weder bemagtigd en omgekeerd, donderde op de naderende Zv.ïtzers. Welhaast was de Poort voor den drang der vlugtenden te nauw , veelen verflikten , anderen fneuvelden door eene hagelbui musketkogels uit de hoekhuizen: deezen met gekwetBcn vulden de Poort ter hoogte van anderhalfs mans lengte, en flopten dezelve'geheel. Niet weinig Ruiters ,

Sluiten