Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

583

ters zo wel als Voetknegten , waagden den gevaarlijken fprong van de Stads Vest in 't water : veelen bekogten zulks met den dood, door gebrek aan kunde in 't zwemmen , door de zwaarte der wapenrusting , of door 't gefchut der Stedelingen. Op meer dan vijftienhonderd man kwam deeze Furie , gelijk men ze naderhand genoemd heeft, ^-Franfchen te ftaan, zonder de gevangenen te rekenen , die oE omtrent evenveel begroot worden : onder de gefneu velden telde men tweehonderd en vijftig Aanzienlij ken. De Hertog betuigde , dat menig vermaard veldllag zo veel Adels niet verflonden hadt. D Burgers , die niet meer dan tachtig hunner verloc ren, omhelsden, toen het gevaar voorbij was , ell ander met verrukkende blijdfehap , als die Leeven Vroriwen , Kinderen en Have op nieuw gekreege hadden. Te los, om wel te flaagen, was dit fiuk b leid: de Franfchen dagten het genoeg, zich te ve toonen, om de Stad te doen bukken, en hadden ve zuimd, genoegzaamen voorraad van krijgstuig med teneemen, en veelen geen ander geweer , dan hi degen. Oranje hoorde fpaade het gerugt, en l tuigde, op't Bolwerk komende : Schiet niet, Bi gers, fchiet niet; het is misverftand. Hij droeg zc voor de gekwetifen. Beteugelde, door zijne agtba beid de woede des grauws. En , fchoon het gei zins ontbrak aan lieden, die hem infeherpten , deeze laage niet min op zijn perfoon dan op de S gemunt was , bewees die Vorst, gelijk Thuai het gelukkig uitdrukt , op wiens aangeboore gn S 5 n

Willem de I.

j n

rre111e-

Tg

ir:n-

iat ad :us iotoe-

Sluiten