Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^NEDERLANDEN. 5*5

toos bijbleef. De Hertog van Montpenfter liep ook

faii het gepleegd verraad weet, antwoordde Mtjn

Sp floeg MoNTPENsrsn een verftoord oog op de Heeren die Anjou omringden , zag ze dreinde

lieden die moet het hart knaagen. De Maarteha BaoNhadt ook deeze verregaande trouwloosh \ken te beletten. Alle rechtfehaape Franfche v foeiden dezelve. De beroemde Moknay de Ple L door den Hertog na Duitsckland gezonden, o SteontflaanvaneenOpzigter^ochepdoorgro,

dende en gettreng , hadt het Buk vooraten. E verlosüng van Antwerpen? fehrijtt hij, „ hee " 1de grootfte vreugde gebaard, welke xknnm " Tndervondt. Alleen toert het mij, dat ons Vc " daar door bij den Burger eenen kwaaden naam r " kreesren en 't vertrouwen verlooren heeft. In Papieren des Hertogs , die in bewaaring gegeev en doorkeeken werden, vondt men eenen Bnef .

Moeder, Catharina de Medxcis waar : ,,. Herplant den Catholijken Godsdient bint liwlpen: en ik maak mij Berk, datgijtronv " ^SdeDogtervan^." OePaus hadt 'de hand in, en hem ontüag verleend van.** . der Staaten , metbetrekking tot den Godsd.enst

daan (O

C) Petit , IL 264. =65. We du Plesfis, p. 67. 1 ?66.ao3? Hoofdt, »54-357t

WlLT.EM de 1.

I

»

U 1-

>e ft er lk edeen

:ijinlen ren lier ïed geDe

dem.

Sluiten