Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59$

GESCHIEDENIS

Willem de I.

Hendrik, Koning van Navarre,biedt zijne hulpe den Nederlandei en aan.

wen, tot Vorst der Nederlanden verheeven , ftrecl« de de Fortuin hem met de hoop op de mildheid haarer gunden. Bedrieglijke hoop. Hij kende

noch zijnen Broeder, noch zijne Minnares, noch de Landzaaten , die hij zou beftuuren. Oranje was hem in Staatkunde veel vooruit , Parma in Krijgsbekwaamheid. Te grootmoedig, om, als de Aardshertog Matthias, geduurig aan de hand te gaan , vreesde hij , egter , 's Lands Grooten , die hem, om zijnen Franfchen Adel , op eenen affiand hielden. Zijne iaatBe aanflagen , om dien dwang te ontworftelen, leveren een altoos gedenkwaardig voorbeeld op van het onheil , 't welk tronwlooze Vorften wagt, wanneer zij hunne grootheid zoeken te vestigen op geweld , en 't misbruikte vertrouwen eens ongelukkigen Volks.

Toen deeze ongelukkige Prins bezig was met de Staaten eenen zoen te treffen, zogt Hendrik , Koning van Navarre, voor Regent en Luitenant-Generaal der Nederlanden voor den Hertog verklaard te worden, in gevalle de Staaten hem het Opperbewind gaven, beloofde hij , met drieduizend Pro• teftanten hun te hulpe te komen, die hij op zijne kosten onderhieldt (*}. Men weet niet, hoe deeze aanbieding is opgenomen: doch niemand was beter in ftaat, om de Nederlanden te verdeedigen , dan Hendrik, Koning van Navarre , vervolgens in de Gefchiedenisfen zo beroemd , onder den tijtel van

Hen-

(*) Mem. de Duplcsfis, p. róp.

Sluiten