Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dbr. NEDERLANDEN. 605

niet gereed, zich daar van te ontdoen ten wiile van één, die, ondanks de bepaahngen , hem voorgefchreeven , altoos middel weet te vinden, om zyn gezag te vermeerderen. Dus verfchafte de tegendand der Zeeuwen, welken men voorzien en, mrslchien, voorbedagtlijk veroorzaakt hadt, door hun met te raadpleegen, den Hollanderen een voorwendzel,om

met traager tred in dit werk voorttegaan. Men

vertoonde zijne Hoogheid , welke zwaarigheden de Steden nog maakten: hoe deezen, inzonderheid Amfterdam, bedugt waren voor nadeel in den Spaan* fchen Koophanael, die geichaapen Houdt geheel na Zeeland verlegd te worden, waar men den Koning nog niet hadt afgezwooren, en diens Naam nog gebruikte. De Prins verzekerde, dat zij llegtshadden voorttegaan, die van Zeeland zouden wel volgen (*), De Steden, lütgenoWAmfterdam en Gouda , be. floten tot het verkenen van Renverfaalen. De Voorwaarden , op welken hij zou worden ingehuldigd, werden ontworpen (t> «ij komen hoofdzaaklyk

hier op uit: .

De Prins zou de Landen bezitten als een Vrt; „ Graaffchap , zonder iemand manfchap verfchul , digd te weezen. Hij zou de Utrechtfche Veréént . bevestigen ; den Hervormden Godsd.enst,

, de Handel en Zeevaart befchermen j de Staaten

» één

(*) Refol. Holl. T533> bl. 432(t) Zie aldaar , W. 430. 439- 444- 45«- 482. 4§: 4S6.

Willem

DE I.

Inhoud

van bet ' Ontwerp , der In-

hultflgia-

ge.

Sluiten