Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o6

GESCHIEDENIS

Willem

de I.

„ ééns 's jaars, doen bijéén vergaderen; alle Bevel„ fchriften in 'c Nederduitsch geeven; deoudelleg„ ten en Vrijdommen handhaaven ; geene Landen „ vervreemden, geene Schattingen opleggen , geen „ Burger buiten's Lands te regt daagen, geene Munt veranderen, geen Oorlog verklaaren, geen Vrede „ fluiten, geene Verbintenis aangaan , buiten toe„ Bemmiiig der Staaten. Een Raad van twaalf per„ foonen , bij welken hij 'er twee, één Duitfcher „ en één Inbooreling des Lands , mogt voegen, „ zou 'er worden aangefteld. De Staaten zouden „ van de gehoorzaamheid van hem ontflaagen wee„ zen , indien hij éc'ne der Voorwaarden fchondt: „ en ook, bij zijne aflijvigheid , het regt hebben, „ om , van zijne Zoonen , die hun 't bekwaamst „ tot het bewind fcbeen, te kiezen." Niet wel konden 'er meer voorzorgen , tot het bewaaren der Vrijheid , genomen worden : en men moet bekennen , dat 's Graaven gezag zodanig beperkt was, dat het bewind geheel in handen der Staaten bleef. Maar, fchrijft een Gemeenebest gezinde , welk eene zekerheid hebben de Volken, dat een Vorst getrouw zal weezen aan zijne verbintenisfen ? Welk eene partij zullen zij kiezen, wanneer Vertoogen en Smcekfchriften hem niet tot zijnen pligt kunnen brengen ? Het opvatten der wapenen is een hulpmiddel, erger dan de kwaal, brengt fchriklijke oproeren voort, en doet beeken bloeds flroomen. Zullen zij , als de kans hun tegenloopt, niet als Muiters aangezien en behandeld worden ? 't Is waar , Willem de I.

zou

Sluiten