Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN, 609

zou vergaderen, en dan nog niets tekenen, eer men de Schutterijen en de voornaamfte Burgers 'er opgehoord hadt (*).

In alle deeze poogingen der Gemeenebestgezinden werd zijne Hoogheid met ontzag bejegend , en zij toonden zich min verwonderd over 's Prinfen zugt tot het Opperbewind , dan over de gezindheid der Staaten , om hem 't zelve optedraagen. Zeeland bleef weigerend, en Gouda maakte zwaarigheid, zo lang men in Zeeland de opdragt niet toeftondt (t> , Daar is 'er, die wil, dat men, in den jaare MDLXXXIII, tenoogmerke hadt, de Gemeenten, Schutterijen en Gilden in Holland op een maaltijd of drinkgelag te onthaalen , om hun, te dier gelegenheid , de Opdragt der Graaflijkheid bekend te maaken (S> Gedenkpenningen , om deeze gebeurte. nis te vereeuwigen, waren reeds gellaagen. De onder handelingen werden voortgezet, en 'er is niet aan tl twijfelen, of Willem de I. zou alle hinderpaalen ti boven gekomen weezen , en die vrugt van zijnei arbeid geplukt hebben , indien een onverwagt moord zijne dagen, en met dezelven deeze uitzigten niet hadt afgefneeden.

Behalven de reeds gemelde aanflagen op 't leeve van Oranje, hadden meer fchelmen voor, ditfnoc de Buk te pleegen. Petro Dordogöro , een Span

jaar*

(») Wagenaar, Amft. IV. D. bl, 37 enz, (t) Refol. Holl. 1584, W. 357. «) Public Gebed, UL D. bl. 191.

V a "

WiLLEBê deI.

Het Huk op'tpuilE der volbrenging.

I

i I

3

Sluiten