Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dkr NEDERLANDEN. 6is

blijdfchap , dewijl elk agt op zijn gebaar nam , en hoop of vrees uit zijne gelaadsgeftekenis fchepte. De dischvreugd was ook bijkans zijne eenige mtfpannin*: in fpeelen, rijden ofjaagen vondt hij geen vermaak, en bragt alle de overige uuren in Staatszorgen

door (*)• ' a

Veelerlei fchetzen heeft men van zijn character ger geeven, Vriend en Vijand zijne beeldtenis, ten deezen opzigte , vervaardigd, deeze de vleieudfte, geene de afzigtigfte kleuren gebruikende. Zeer juist, en met voeglijke inmengzels , heeft Watson hem, onlangs, afgemaald: wij zullen de voornaamfte trekken hier plaatzen Nimmer was een Maa ge-

fchikter tot het volvoeren der moeilijke ondernee ming, om een verdrukt Volk van het juk des Dwin gelands te ontheffen, dan Willem de I. Zijne bit terfte Vijanden zelve erkennen, dat hij wakker , on vermoeid, diepdenkend en fchrander was, en een bijzondere behendigheid bezat, om de genegenhei van anderen te beftuuren, tot zich te trekken, en t behouden. Bij deeze agtenswaardige bekwaamhede mogen wij, op de Gefchiedenis zijns leevens en hi getuigenis der bedreevenfte Schrijveren ons verlaatei de, de deugden van Grootmoedigheid, Regtvaa digheid en Gemaatigdheid voegen , die, misfehier niemand ooit in grooter maate bezat. Te middi van alle lotverwisfelingen , welken hij onderginj was hij nimmer opgeblaazen, nimmer neerflagtig:

(*) Hoofdt, IJ. D.bl. 907.

V 5

Willem

de 1.

fc I

e I :t 1r>

é >» 't

Sluiten