Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*24

GESCHIEDENIS

Willem

de I.

Veranderingenbij de Staaten van Utrecht.

merkten als eene gebeurtenis , waar door de Voorzienigheid hun bewaarde voor een nieuw juk , gereed om hun den hals te knellen (*>

De Staaten van Utrecht namen eene nieuwe gedaante aan. De Utrechtfchen vorderden , naa het afzweeren van Philips , dat het Lid der Geestlijkheid geen deel aan de Regeering zou hebben, ja geheel vernietigd mogt worden. Oranje liet dit ftuk aan den Landraad , aan deeze zijde van de Maas, thans te Utrecht zittende. Dezelve befloot, dat de Vijf'Collegien, die men Geestlijken pleeg te noemen, voortaan niet meer Capitulaliter over zaaken, 's Lands Regeering betreffende, zouden vergaderen ; dat de Raad der Stad Utrecht uit de Vijf Collegien tien of twaalf Perfoonen zoude benoemen , goede Patriotten , die den Hervormden Godsdienst beleden , of denzelven waren toegedaan, en niet als Geestlijken, maar als Wereldlijken, zouden worden aangemerkt. Uit deezen zou de Ridderfchap zes of acht Perfoonen verkiezen, om het derde Lid der Staaten te vertoonen. Zij verkoozen'er flegts zeven, buiten twijfel , opdat zij elkander zouden kunnen overftem"men (f).

't Eenig overblijfzel, 't welk men in de Nederlanden nog heeft van de regeering des Hertogs van Anjou, is de Gregoriaanfche Almanach , volgens welke

(*) V Leeven van Willem den 1, III. D. bl. 646. Ded. over de Afte van Sec. II. D. c. t. (t) Utr. Plakaatb. I. D. bl. 184 enz.

Sluiten